Maak Werk van Gezondheid in je Onderneming

Maak Werk van Gezondheid in je Onderneming 

🕷

BEMER AAN VERZUIM GEDAAN

Welke ondernemer staat niet voor de uitdaging ziekteverzuim binnen de onderneming te reduceren?
Uw werknemers met plezier en vol energie naar het bedrijf iedere dag? Wij kunnen helpen.

Uw werknemers actief betrekken bij gezondheidsstrategie en een tevreden werknemer?

Tegenwoordig is ziekteverzuim een hot issue. In ieder bedrijf komt ziekteverzuim voor. Een zieke medewerker is een belasting voor iedereen. 
Naast het feit dat dit vervelend is voor de werknemer zelf, is het ook belastend voor u als ondernemer. U heeft een extra kracht nodig om de werkzaamheden toch op de juiste manier uit te voeren en heeft hogere kosten. Uw onderneming krijgt hierdoor te maken met meer druk welke zijn weerslag heeft op de werkvloer. Voor alle partijen een minder prettige situatie. 

Het team van BEMER Partners helpt u met andere inzichten een prettig milieu te creëren.

Wij als BEMER team, onderdeel van de BEMER Group International, willen u laten zien dat een gezonde en blije werknemer tijd- en kostenbesparend kan zijn. Als ondernemer heeft u de touwtjes in handen maar wij kunnen en willen u graag een helpende hand toesteken. Met onze eenvoudige gezondheidsstrategie kunt u uw werknemers en uzelf enthousiasmeren, motiveren en zorgen voor een productieve werkomgeving door slechts 2x per dag 8 minuten te investeren. U hoeft geen tijd te verdoen door bezig te zijn met vitaliteitsplannen en therapeutisch werken maar wij garanderen werknemers die gezond en wel en met veel plezier aanwezig zijn. Uw werknemers stralen en uw onderneming stijgt boven zichzelf uit. Mensen komen graag zaken met u doen.


Uw inspiratie bundelen met die van uw werknemers geeft een krachtige strategie

Wat verwachten wij van u? ANDERS DENKEN! Het is zo eenvoudig dus waarom moeilijk doen?

U als ondernemer, die wij beschouwen als de meest kolossale spin binnen het web, kan met zijn/haar werknemers hét verschil maken door preventief in te zetten op gezondheid in plaats van achteraf bezig te zijn met reparatie. Ons inziens bent u dan te laat! U hoeft namelijk helemaal niet bezig te zijn met herstelwerkzaamheden. Staat u open voor onze kijk op gezondheid en wat daarvoor nodig is? 
En zeg nu zelf uiteindelijk wilt u natuurlijk weten wat het oplevert voor u en voor uw werknemers. Hoe mooi is het om met de gehele onderneming, van werknemer op de vloer tot werknemer bovenaan in het web, van facilitaire medewerker tot directielid, de mogelijkheid te hebben om binnen werktijd en binnen de onderneming en zelfs in hetzelfde pand, gezamenlijk te laten zien wat gezondheid binnen uw bedrijf betekent zonder daarbij derden of buitenstaanders nodig te zijn. Dus geen sportschool aanbiedingen, geen optie voor cursussen of dergelijke, geen kortingen bij sportief gedrag, maar hier en nu, zelfs op de werkvloer, laten zien dat je ook als werknemer inzet op preventie met betrekking tot ziekte. 🕷

Wat willen wij u graag helpen met het zetten van de juiste stappen naar een gezonde werkomgeving voor uw werknemers. Laat ons helpen bij het spinnen van een nieuw web waarin u zich comfortabel voelt en geniet van alle mooie dingen van het ondernemen terwijl uw werknemers het spinrag produceren. 

Wij nemen u graag aan de hand tijdens onze interactieve, live bijeenkomst waarin wij samen met u de mogelijkheden doornemen en uitleg geven over onze unieke methode. Het BEMER programma laat u zien en beleven dat samen spinnen in een mooier web resulteert. Wij laten zien hoe wij door samenwerken elkaar versterken en ondersteunen. En hoe wij, door ons product, aandacht schenken aan gezondheid binnen het bedrijf op een andere innovatieve manier dan ondernemers bekend is. Sta open voor geluk en ga samen met ons deze dans der spinnen beleven.


Meer info:mendiena.bemergroup.com
Bundel uw inspiratie met die van uw werknemers en ontwikkel een krachtige gezondheidsstrategie. Spin je mee? 
Spin je mee
Laat het ons weten.

BEMER Partner Maak Werk van Gezondheid in je Onderneming Assen, Groningen,, Noord Nederland

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram